EA Forums - Banner

legerlevel

Bij het updaten van mijn salamanders volgende vastgesteld
Salamander van 55 naar 56 krijg je 9 punten bij mijn legerlevel
Salamander van 61 naar 62 krijg je 9 punten bij mijn legerlevel
Salamander van 64 naar 65 krijg je 10 punten bij mijn legerlevel
Nogthans zijn die de duurste en langdurendste update
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.